ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

กิจกรรม Lunch Talk

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดกิจกรรม Lunch Talk หัวข้อ UK-PSF : CONQUER AT YOUR FINGERTIPS โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ เป็นวิทยากร