เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบzoom

Leave a Reply

Your email address will not be published.