ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้ปัง เทคนิคง่ายๆด้วยมือถือ

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้ปัง!!! เทคนิคง่าย ๆ ด้วยมือถือ” ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Lecture in Mud Crab Aquaculture

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor เรื่อง การเพาะเลี้ยงปูทะเล (Lecture in Mud Crab Aquaculture) ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ZOOM : https://zoom.us/j/9990060010?pwd=ZFMrNzE2TmU0ZHlDQ0tTNFErNFVFZz09 วิทยากรโดย Professor Tran Ngoc Hai จาก Can Tho University Vietnam ผู้สนใจสามารถสมัครได้ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaysCmtL92Mxg8kQUBbGkNtyiBed-xcg–2LpHZ2tv7f7cRw/viewform หรือสแกน QR-CODE

แบบสำรวจผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมงทุกคน เข้าทำแบบสำรวจผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดัง link ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdWfW_TTZgO…/viewformโดยขอให้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564” ในวันพฤหัสบดีที่16 กันยายน 2564 ฟังการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับตัวแทนนักวิจัยที่มีประสบการณ์จากศาสตร์ต่างๆ และวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษพร้อมลุ้นรับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน จำนวน 12 รางวัล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บันนี้ – 13 กันยายน 2564 ตามลิงค์ https://forms.gle/7joSHCpAdhkViEhM9

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี 2564 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชิงทอง ผ่านระบบออนไลน์

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มกษ.3502 – 2561 (ฟ้าทะลายโจร)” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี คุณปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 เป็นวิทยากร

พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างครบวงจร

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการบรรยายเรื่อง “พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างครบวงจร” โดยมี นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยาย