รับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2565

บริการวิชาการ-2

งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 2งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 2งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 2งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 2งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 2

บริการวิชาการ-1

งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 1งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 1งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 1งานวิจัย/ บริการวิชาการ - 1