ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ที่ ...

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2564 สมัครได้ที่ http://entrance.surat.psu.ac.th/ #หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร #หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #หลักสูตรทรัพยากรประมง ...
0
คณาจารย์
100
นักศึกษา
0
หลักสูตรปริญาตรี
0
หลักสูตรปริญญาโท
0
หลักสูตรปริญญาเอก
birdeyeview
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_2
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_1
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_26
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_25
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_22
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_20
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_18
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_17
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_16
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_15
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_14
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_9
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_7
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_5
birdeyeview
previous arrow
next arrow
 
Shadow