กิจกรรม seeded camp ฝึกดำน้ำตื้น

กิจกรรม seeded camp สำหรับให้นักเรียนได้เข้ามารู้จักกับคณะ และหลักสูตรต่างๆ ของ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาทรัพยากรประมง และชายฝั่ง นักเรียนได้ลองฝึกดำน้ำตื้น สาขาอาหาร ได้ลองทำ ทำบราวนี่ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ได้เรียนรู้ การเพาะพันธุ์พืช และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ กิจกรรมเหล่านี้ คือสิ่งที่เราสอนเราเรียนจริงในหลักสูตรครับ

TCAS รอบที่ 1

TCAS รอบที่ 1

จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาแล้วน่ะครับ เริ่มจาก TCAS รอบที่ 1 …2-16 ธันวานี้ครับ