ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้อโคในฟาร์มเกษตร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้อโคในฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ราคากลางโคพร้อมรูป-25-พค-2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รายละเอียดดังไฟล์ประกาศ

วิธีการสมัคร : ทาง Google Form ตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0f846EPvhCAVHzb6Ap_24qpxwfxrEpMRgmFH59ZvP-0bkKg/viewform หรือ QR code