โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (การติวสอบภาษาอังกฤษ)”

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (การติวสอบภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 9 ตุลาคม และ 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) โดยมี คุณจินตนันท์ เฉียบแหลม เป็นวิทยากร

โครงการอบรมนวัตกรรมแนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อก่อโรค Clostridium difficile ในโรงพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดโครงการอบรมนวัตกรรมแนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อก่อโรค Clostridium difficile ในโรงพยาบาล (Innovative diagnostic and therapeutic strategies for hospital-acquired Clostridium difficile) ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียนรับวัคซีน

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์/QR Code ข้างล่างนี้ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 0 7727 8861

https://forms.gle/qvDPjWdEpGUrVF3n6

Technical & Hand-on workshop ในหัวข้อ Drug Discovery Technology, Metagenomics Analysis & Genome Editing by CRISPR

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Technical & Hand-on workshop ในหัวข้อ Drug Discovery Technology, Metagenomics Analysis & Genome Editing by CRISPR ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 

โครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์ หมดเขต 15 ตุลาคม 2564

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 สมัครได้ที่ http://app.surat.psu.ac.th/applicant/ #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #เทคโนโลยีอาหาร #ทรัพยากรประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุดิจิทัล โดยมี คุณทัศไนย เหมือนแสน รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM)

อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ขอเชิญชวนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมงที่ยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านทุกคน และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English for IAF) ออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 และ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM)

โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM)