ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

International Interchange Symposium on Data-driven Digital Transformation of Agriculture, Aquaculture, Fishery Resources, and Food Global Practice (IIS2022)

คณาจารย์สังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญเป็น Guest speaker ในงาน International Interchange Symposium on Data-driven Digital Transformation of Agriculture, Aquaculture, Fishery Resources, and Food Global Practice (IIS2022). 22 – 23 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ ในหัวข้อ Utilization of Eco-feed as a feed ingredient source for laying hens 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ในหัวข้อ Integrated Multi-trophic Aquaculture in Shrimp Farm 3. Assoc.Prof.Dr.Karthikeyan Venkatachalam ในหัวข้อ HomChaiya Rice: A Potential Ingredient for Beer Production

Visiting Professor Part II : New normal teaching and learning technologies (Developing a specifications grading system to support mastery and student choice)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Visiting Professor Part 2 : New normal teaching and learning technologies (Developing a specifications grading system to support mastery and student choice) ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ zoom โดยมี Prof.Dr.Vanessa Dennen เป็นวิทยากร