ทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบzoom