โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะฯ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้