ค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝันสู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2″

ค่าย “ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2” เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.6 และน้อง ๆ ปวช.ปีที่ 3 ที่สนใจเข้าศึกษา ม.อ. สุราษฎร์ธานี สามารถสมัครเข้าร่วมกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้-20 ธันวาคม 2563
📌คลิกสมัครเข้าค่าย http://entrance.surat.psu.ac.th/SeededCamp/
เข้าค่ายวันที่ 16-17 มกราคม 2564 #สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนเข้าค่ายนี้ คือมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.