ลงทะเบียนรับวัคซีน

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์/QR Code ข้างล่างนี้ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 0 7727 8861

https://forms.gle/qvDPjWdEpGUrVF3n6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *