การแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร แห่งอนาคต

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร แห่งอนาคต ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.