ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร ในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.