ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.