ทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.