โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18VbQFuxKWK6SPhLkLcYItp1TaGj70gcw

Leave a Reply

Your email address will not be published.