รับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.