ประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาชิกกลุ่มรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการ ITAP สวทช. เมื่อปี 2562 และ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *