กิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะฯ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.