กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.