โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

Leave a comment