ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับ “ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)” ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *