รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไทยและนานาชาติ พร้อมทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายในและภายนอก
รับสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.grad.psu.ac.th หรือ สแกน QR Code เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ https://www.psu.ac.th/th/node/9848

Leave a Reply

Your email address will not be published.