ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครรอบที่ 3 Admission แล้ววันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 !!!

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครออนไลน์ได้ที่ https://student.mytcas.com/ มาสมัครกันเยอะนะครับ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร รับ 30 คน...

เปิดรับสมัครรอบที่ 3 Admission แล้ววันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 !!!

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครออนไลน์ได้ที่ https://student.mytcas.com/ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มี 3 วิชาเอก รับวิชาเอกละ 30 คน -เทคโนโลยีการผลิตพืช – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ – เทคโนโลยีจุลินทรีย์...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

0
คณาจารย์
100
นักศึกษา
0
หลักสูตรปริญาตรี
0
หลักสูตรปริญญาโท
0
หลักสูตรปริญญาเอก
birdeyeview
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_2
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_1
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_26
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_25
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_22
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_20
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_18
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_17
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_16
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_15
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_14
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_9
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_7
LINE_ALBUM_รูปมุมสูง วข._221215_5
birdeyeview
previous arrow
next arrow
 
Shadow