ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2565 ที่ https://e-admission.psu.ac.th/ สามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2564 สมัครได้ที่ http://entrance.surat.psu.ac.th/ #หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร #หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #หลักสูตรทรัพยากรประมง ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์ หมดเขต 15 ตุลาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

ทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบzoom ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology; NUCA)” ภายใต้แนวคิด “BCG ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม