ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการมุ่งสู่สงขลานครินทร์ หมดเขต 15 ตุลาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 สมัครได้ที่ http://app.surat.psu.ac.th/applicant/ #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #เทคโนโลยีอาหาร #ทรัพยากรประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

โครงการอบรมนวัตกรรมแนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อก่อโรค Clostridium difficile ในโรงพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดโครงการอบรมนวัตกรรมแนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อก่อโรค Clostridium difficile ในโรงพยาบาล (Innovative diagnostic and therapeutic strategies for hospital-acquired Clostridium difficile) ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับวัคซีน

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์/QR Code ข้างล่างนี้ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 0 7727 8861 https://forms.gle/qvDPjWdEpGUrVF3n6 ...
อ่านเพิ่มเติม

Technical & Hand-on workshop ในหัวข้อ Drug Discovery Technology, Metagenomics Analysis & Genome Editing by CRISPR

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Technical & Hand-on workshop ในหัวข้อ Drug Discovery Technology, Metagenomics Analysis & Genome Editing by CRISPR ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งอนาคตในยุดิจิทัล โดยมี คุณทัศไนย เหมือนแสน รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) ...
อ่านเพิ่มเติม