ข่าวสารการับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ที่ ...

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2564 สมัครได้ที่ http://entrance.surat.psu.ac.th/ #หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร #หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #หลักสูตรทรัพยากรประมง ...

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

FACULTY OF INNOVATIVE AGRICULTURE AND FISHERIES

จัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตร อาหาร และทรัพยากรประมง