.

ข่าวสาร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

TCAS2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักเรียนโครงการสุดท้ายของ TCAS2 เฉพาะนักเรียนในพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต โดยใช้คะแนน O-Net ประกอบการสมัครเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2564 สมัครได้ที่ https://e-admission.psu.ac.th ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับโครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/.../pdf/115_Direct_Vocational.pdf#TCAS64#PSU_Surat ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้อโคในฟาร์มเกษตร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้อโคในฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รายละเอียดดังไฟล์ประกาศ ประกาศDownload วิธีการสมัคร : ทาง Google Form ตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0f846EPvhCAVHzb6Ap_24qpxwfxrEpMRgmFH59ZvP-0bkKg/viewform หรือ QR code ...
อ่านเพิ่มเติม

เลื่อนการคืนคอมพิวเตอร์พกพา

ประกาศเลื่อนการคืนคอมพิวเตอร์พกพา โครงการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2564 #ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

National Taiwan Ocean University (NTOU) ประเทศไต้หวัน มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประสงค์ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท (ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือน) แก่นักศึกษาจำนวน 4 ทุน เพื่อเรียนต่อที่ NTOUสนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร 089-6826281 ...
อ่านเพิ่มเติม