พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

10 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดทอดกฐิน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดโลการาม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แก่ นางสาวจุฑามาส แสงอาวุธ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมขุนทะเล ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 64 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 64 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไทยและนานาชาติ พร้อมทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายในและภายนอก
รับสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.grad.psu.ac.th หรือ สแกน QR Code เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ https://www.psu.ac.th/th/node/9848